BooksSitemapUnclassified1865Others
מדרש תנחומא הנקרא ילמדנו - 1865
מהלכות רב אלפס by יצחק בן יעקב אלפסי - 1865
מחזור מנהג אשכנז לערבית יום כיפור by Gabriel Isaac Polak, מוסס לווב בן אמרנגן, מוסס לווב בן אמרנגן - 1865 - 130 pages
מחזור מנהג אשכנז לערבית יום כיפור by Gabriel Isaac Polak, מוסס לווב בן אמרנגן, מוסס לווב בן אמרנגן - 1865 - 130 pages
מי נוח by אסאך נווה מננהיימר - 1865 - 79 pages
מי נוח by אסאך נווה מננהיימר - 1865 - 79 pages
מכילתא by Isaac Hirsch Weiss - 1865 - 224 pages
מכילתא... by Isaac Hirsch Weiss - 1865 - 224 pages
מכלת by Isaac Hirsch Weiss - 1865 - 224 pages
מכלת by Isaac Hirsch Weiss - 1865 - 224 pages
מלאבת השיר - 1865 - 64 pages
מלכת השיר - 1865 - 64 pages
מנורת המאור by Isaac Aboab - 1865
מנחת נעורים by פנחס כץ קרמר - 1865 - 36 pages
מסתרי היהודים by Hermann Reckendorf, אברהם בן שמואל הכהן קאפלאן, אברהם כהן קפלן - 1865 - 262 pages
מסתרי היהודים by Hermann Reckendorf, אברהם כהן קפלן - 1865 - 262 pages
מצמיח ישועה על ידי הקדוש האר״י זללח״ח by Mendel Rajzenzaft - 1865 - 38 pages
מקל נועם by בנגאמין וולף אהרנכרנז - 1865 - 165 pages
משכנות הרועים by יחיאל מכל הבנר - 1865
נועם אלימלך by Elimelech (of Lyzhansk) - 1865 - 144 pages
סדר חמש תעניות - 1865 - 336 pages
סדר קינות לתשעה באב - 1865 - 196 pages
סדר רב עמרם גאון by Amram ben Sheshna (gaon, dd. ca. 875.), Naḥman Nathan Coronel - 1865 - 238 pages
סדר רב עמרם גאון by עמרם בן ששנה, Naḥman Nathan Coronel - 1865
סדר רב עמרם גאון by עמרם בן ששנה, Naḥman Nathan Coronel - 1865
סדר רב עמרם גאון ז״ל by עמרם בן ששנה, עמרם בן ששנה, Naḥman Nathan Coronel - 1865 - 228 pages
סדר רב עמרם געון by עמרם בן ששנה, עמרם בן ששנה - 1865
סליחות כמנהג ק״ק ספרדים;סליחות קון לאדינו by Yosef Yitsḥaḳ Alshekh - 1865 - 98 pages
סליחות לימים הנראים כפי מנהג פוזן - 1865 - 330 pages
סנהדרין - 1865
ספר אלים by Yôsēf Š Delmedigo - 1865 - 90 pages
ספר הדעות והמדות by Jehiel Mahrich, לבי בן גרשום, לבי בן גרשום - 1865 - 100 pages
ספר הדעות והמדות by Jehiel Mahrich, לבי בן גרשום - 1865 - 100 pages
ספר הדר עזר by יצחק שרים - 1865 - 351 pages
ספר הדר עזר by יצחק שרים - 1865 - 351 pages
ספר הפלאות נדרים ... by Joseph ben Jacob Levi - 1865 - 174 pages
ספר חזק יד by שלמה בן שמואל מובחר, מוסס מיינדס - 1865 - 228 pages
ספר חידושי מהר׳׳א by ארי. ליבש (אב׳׳ד דק׳׳ק אפטרא וסאכאטשוב.) - 1865 - 82 pages
ספר חיזוק אמונה by Isaac ben Abraham Troki, David Deutsch - 1865 - 397 pages
ספר חסידים by Judah ben Samuel - 1865 - 112 pages
ספר ישמח ישראל by Israel Samuel ben Solomon Calahorra, Moše Y. Kaufmann, Mordechai Hirsch Friedländer - 1865 - 247 pages
ספר מדרש רבות by יששכר בן יהודה באר - 1865
‏ספר מעשה אפד :‏ by פרופאת דורן - 1865 - 297 pages
ספר מפתח הלמוד by פינחס פאללאק - 1865 - 16 pages
ספר מרפא לשון by מוסס ישראל לנדאו, משה בן ישראל לנדא - 1865 - 314 pages
ספר עטרת תפארת ישראל by ישראל חריף (שהי׳ מג׳׳מ בק׳׳ק סאטינאב.) - 1865 - 203 pages
ספר פרקי אבות עם שני ביאורים - 1865 - 84 pages
ספר קול יעקב by Jacob ben Wolf Kranz - 1865
ספר שדי חמד השלם by חיים חזקיהו מדיני - 1865
ספר שערי קדושה by חיים בן גוסף בתל - 1865 - 112 pages
ספר תיקוני הזוהר - 1865 - 364 pages
סרקלי by סלומון אתתינגר - 1865 - 102 pages
עייט צבוע by אברהם מפו - 1865
עלי הדס - 1865
ערי יהודה - 1865 - 172 pages
ציונים לדברי הקבלה by אארון כורנפלד - 1865 - 68 pages
קדושת יום טוב by יום טוב ליפמן - 1865 - 150 pages
קודש ישראל by Abiezer ben Isaac (of Tiktin.) - 1865
קול יעקב by Jacob ben Wolf Kranz - 1865 - 258 pages
קול פלאים by Mendel Rajzenzaft - 1865 - 16 pages
שבלי דוד ויהודה by דביד גודה סלברסתין - 1865 - 192 pages
שו״ת דברי נחמיה by נחמיה (הלוי, מדובראוונע.) - 1865 - 496 pages
שירי שלמה by שלמה יאקאבזאהן - 1865 - 169 pages
שער התפלה by Ḥayyim ben Solomon (of Czernowitz) - 1865 - 188 pages
שפתי ישנים by דניאל נופעלד - 1865
שרי שלמה by Solomon Jacobsohn - 1865 - 171 pages
שרי שלמה by Salomo Jacobsohn - 1865
תיקוני הזוהר by Yaʻakọv Vilna Yerushalmi - 1865 - 364 pages
תלמוד בבלי: זבהן - 1865
תנ דבי אליהו - 1865
תפלת ישרים by Seligmann Baer - 1865 - 880 pages
תשובת הגאונים by גודה לואו בן בזליל, אכבא פרנכפורתר, Jacob Pollak - 1865 - 100 pages
‏بداية القدماء وهداية الحکماء by ‏طهطاوي، رفاعة رافع - 1865 - 299 pages
تاج اللغة و صيحح العربية by Ismāʻīl ibn Ḥammād Jawharī - 1865
حاشية الامير على شرح عبد السلام على الجوهرة في علم الكلام by امير الكبير، محمد بن محمد، - 1865 - 251 pages
ديوان الشبراوي by شبراوي، عبد الله بن محمد - 1865 - 89 pages
ديوان عبد الله بن محمد الشبراوي by شبراوي، عبد الله بن مهمد، - 1865 - 89 pages
شجرة الامانى - 1865 - 20 pages
فتاوى عالمگيريه by نظام، (الشيخ.) - 1865
كتاب التاريخ مما تقدم عن الابا [sic] by أبو الفتح بن أبي الحسن، (السامري.), Eduardus Vilmar - 1865 - 186 pages
كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها by سيوطي, هوريني، نصر - 1865
مثنوى مظهر الحسن by Brajavāsīdāsa, شاد، سريکرشن - 1865 - 194 pages
مخزن الادوية. مع تحفة المؤمنين by Muḥammad Muʾmin Tunakābunī - 1865 - 768 pages
من تاريخ الحروب المقدسة في المشرق، المدعوة حرب الصليب by Maxime de Montrond, MaksiĚ„muĚ„s MazĚŁluĚ„m - 1865
ميزان الافکار by محمد سعد الله - 1865 - 253 pages
نسخۀ بوستان که از مصنفات شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى است by سعدى - 1865 - 224 pages
نموذج من فن الخط العربي - 1865
Ḥerev ha-mithappeḵet by Jedaiah ben Abraham Bedersi, Gabriel Jacob Polak - 1865 - 389 pages
Ḥosen yeshuʿot by Mendel Rajzenzaft - 1865 - 34 pages
Ḥāshiyat al-Imām Shaykh al-Islām al-Shaykh al-Bayjūrī ʻalá al-Samarqandīyah fī al-Bayān by Ibrāhīm ibn Muḥammad Bājūrī - 1865 - 71 pages
Ḥāshiyat al-ʻAllāmah al-Amīr ʻalá sharḥ al-Shaykh al-Imām ʻAbd al-Salām ʻalá al-Jawharah fī ʻilm al-kalām by Muḥammad ibn Muḥammad Amīr al-Kabīr - 1865 - 251 pages
Ḥāšīyat al-Bayǧūrī ʿalā matn as-samarqandīya fī 'l-bayān by Ibrāhīm Ibn-Muḥammad ¬al- Bāǧūrī - 1865 - 56 pages
Ḥēḳer dabar ... by אברהם ורי כבנר - 1865 - 112 pages
Ḳol rinah ṿi-yeshuʿah by Mendel Rajzenzaft - 1865 - 28 pages
Ḳulānā mehūmnā ka khull yaumā bheyarḥā - 1865 - 62 pages
“Das” Wiener Volksleben in komischen Scenen (etc.) Von J. B. Moser (pseud.) by Johann Baptist Müller - 1865
“Das” Wiener Volksleben in komischen Scenen (etc.) Von J. B. Moser (pseud.) by Johann Baptist Müller - 1865
“Das” Wiener Volksleben in komischen Scenen (etc.) Von J. B. Moser (pseud.) by Johann Baptist Müller - 1865
“Das” Wiener Volksleben in komischen Scenen (etc.) Von J. B. Moser (pseud.) by Johann Baptist Müller - 1865
“Das” Wiener Volksleben in komischen Scenen (etc.) Von J. B. Moser (pseud.) by Johann Baptist Müller - 1865
“Das” Wiener Volksleben in komischen Scenen (etc.) Von J. B. Moser (pseud.) by Johann Baptist Müller - 1865
“Die” Familien-Gruft des... Kaiserhauses Habsburg-Lothringen, seit dem Jahre 1618 bis auf die neueste Zeit des Jahres 1865 bei den P. P. Kapuzinern in Wien by Carl Heitzenknecht - 1865
“Die” Halben und die Ganzen. Eine Streitschrift gegen die HH. DD. Schenkel und Hengstenberg by David Friedrich Strauss - 1865
三恥齋初稿 by 吳坤修 - 1865
中外新聞七日錄 - 1865 - 314 pages
中西紀事 by 夏燮 - 1865 - 242 pages
丹魁堂詩集 by 季芝昌 - 1865
丹魁堂詩集 by 季芝昌 - 1865
丹魁堂詩集 by 季芝昌 - 1865
丹魁堂詩集 by 季芝昌 - 1865
五經贊 by 陸榮秬, 徐堂 - 1865 - 8 pages
仙佛眞傳章句直解 by 明鏡子 - 1865
任子遺書 by 任子, 任孔昭 - 1865 - 64 pages
僊〓書屋初集年記 by 黄爵滋 - 1865
北徼彙編 by 何秋濤 - 1865
北徼彙編 by 何秋濤 - 1865
卲位西遺文 by 卲懿辰 - 1865 - 162 pages
卲位西遺文 by 卲懿辰 - 1865 - 162 pages
古學記問錄 by 吳蔚文 - 1865
古學記問錄 by 吳蔚文 - 1865
吐紬契會計冊外三種 by 李佑成 - 1865 - 666 pages
吐紬契會計冊外三種 by 李佑成 - 1865 - 666 pages
吳中平寇記 by Xu Qian - 1865
咸豐縣志 by 張光杰, 張梓 - 1865 - 556 pages
嘯古堂文集 by 蔣敦復 - 1865
四書離句集註 by 朱熹 - 1865
地理問答條略 - 1865 - 51 pages
壎篪小集 by Enju Aoyama - 1865
夢硯齋遺稿 by 唐樹義 - 1865
大清律例刑案彙纂集成 by 姚潤, 胡璋 - 1865
奉萱草堂所著書 by 單為鏓 - 1865
媽祖圖志 by 孫淸標 - 1865
子笙賦鈔 by 江璧 - 1865 - 158 pages
容城耆舊集 by 龔耕廬 - 1865
巴山七種 by 王侃 - 1865
巴山七種 by 王侃 - 1865
張亟齋遺集 by 張弨 - 1865
怡志堂文初編 by 朱琦 - 1865 - 182 pages
悔餘庵詩文稿 by 何栻 - 1865
昔游補詠徵題 by Tian Miao - 1865
星巖先生遺稿 by Seigan Yanagawa - 1865
春洲遺稿 by 金道洙, 尹衡老, 柳正源, 民族文化推進會 - 1865 - 533 pages
春秋家說 by 王夫之 - 1865 - 124 pages
春秋家說 by 王夫之 - 1865 - 124 pages
有不為齋詩鈔 by 楊道生 - 1865
李文恭公(星沅)奏議 by 李星沅, 李概 - 1865 - 4060 pages
李文恭公詩文集 by 李星沅 - 1865
棗陽縣(湖北)志 by 史策先 - 1865
楚北水利隄防紀要 by 俞昌烈 - 1865 - 238 pages
榮昌縣(四川)志 by 廖朝翼, 文康 - 1865
欽定戶部則例 - 1865
欽定戶部則例 by Hu pu, China - 1865
欽定戶部則例 - 1865
欽定戶部則例 by China. 戶部, 承啓, 英傑 - 1865 - 7198 pages
欽定戶部則例 by China. 戶部 - 1865
欽定戶部則例 by China. 戶部 - 1865
欽定戶部則例 by China. 戶部 - 1865
欽定戶部則例 by China. 戶部 - 1865
武昌紀事 by 陳徽言 - 1865 - 32 pages
武昌紀事 by 陳徽言 - 1865 - 32 pages
永康胡氏八烈傳 by 王懋功 - 1865
浙江海運漕糧全案 by 椿壽, 黃宗漢 - 1865
浙江海運漕糧全案 by 椿壽, 黃宗漢 - 1865
浙江海運漕糧全案 by 椿壽, 黃宗漢 - 1865
浙江海運漕糧全案 by 椿壽, 黃宗漢 - 1865
浙江海運漕糧全案 by 椿壽, 黃宗漢 - 1865
浙江海運漕糧全案 by 椿壽, 黃宗漢 - 1865
浙江海運漕糧全案 by 椿壽, 黃宗漢 - 1865
淄川靖逆記 by 張錫綸 - 1865 - 392 pages
淄川靖逆記 by 張錫綸 - 1865 - 392 pages
測海集 by 彭紹升 - 1865
測海集 by 彭紹升 - 1865
湖海詩傳 by 王昶 - 1865
牧令書 by 徐棟 - 1865
牧令書 by 徐棟 - 1865
牧令書 by 徐棟 - 1865
玉井山館文略 by 許宗衡 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
王船山遺書 by 王夫之 - 1865
1 2 3 4 5 6 7