BooksSitemapUnclassified1865D
De Conalio Mantuano - 1865 - 33 pages
De concilio Mantuano by Theodor Lindner - 1865
De Conrado I. episcopo Hildesheimensi by Carl Henschke - 1865 - 53 pages
De Conrado I. Episcopo Hildesheimensi - 1865 - 2 pages
De corporibus alienis in vesica urinaria obvenientibus by Oscar Duemke - 1865 - 48 pages
De crescendi modo radicis by Otto Carl Rudolph Nicolai - 1865 - 16 pages
De Cultuurwet by Jan Jacobs Nosse - 1865 - 31 pages
De cultuurwet - 1865 - 15 pages
De curva plana tertiae classis, tangenti duplici praedita by Paul Guessfeldt - 1865 - 28 pages
De Curva Plana Tertiae Classis, Tangenti Duplici Praedita by Paul Güssfeldt - 1865 - 28 pages
De cysticis ovarii tumoribus by Otto Klein - 1865 - 32 pages
De dactylicis Euripidis versibus by Hermann Buchholtz - 1865 - 23 pages
De delegationis natura by Carl Bernstein - 1865 - 119 pages
De Deo in se spectato (v.1) by Albert Knoll - 1865
De diabete mellito by Carolus Meisenburg - 1865 - 28 pages
De dichtwerken van J. J. L. ten Kate by Jan Jacob Lodewijk ten Kate - 1865
De differentia orationis Homericae et posteriorum epicorum, Nonni maxime, in usu et significatione epithetorum by Augustus Kreutz - 1865 - 56 pages
De Dionysio Mytilenaeo seu Scytobrachione by Carl Ernst Hachtmann - 1865 - 52 pages
De Dionysio Mytilenaeo seu Scytobrachione by Carolus Ernestus Hachtmann - 1865 - 51 pages
De diphthericis paralysibus by Ervin Beckherrn - 1865 - 32 pages
De doctrina et sententiis Dionysii Magni episcopi Alexandrini ... by Theodor Förster - 1865 - 47 pages
De doctrina Spinozae de mente humana by Paul Kramer - 1865 - 38 pages
De doctrina Spinozae de mente humana by Paul Kramer - 1865 - 38 pages
De doktersvrouw by Mary Elizabeth Braddon - 1865 - 368 pages
De doktor tegen wil en dank by Molière, D.E. Kraan - 1865
De Dolomito Calaminaeque sede in monte "Altenberg" repertae by Arnold ¬von Lasaulx - 1865 - 29 pages
De doodstraf by Pieter Bemmelen - 1865 - 141 pages
De doodstraf by Pieter Bemmelen - 1865 - 141 pages
De dubbele verlossing van Nederland by F.S.Ch.E. - 1865 - 29 pages
De Duitsch-Deensche oorlog van 1864 by Wilhelm Rüstow - 1865 - 694 pages
De Duitsch-Deensche oorlog van 1864 by W. Ruestow - 1865 - 692 pages
De duobus Homeri locis [Il. xv. 569 ff., Od. ix. 302] commentatio by J C Eduard Oppenrieder - 1865
De duobus Homeri locis commentatio by J. K. Eduard Oppenrieder - 1865 - 26 pages
De duobus locis Sophoclis Electrae commentatio v. 153 sqq. 495 sqq by Moriz Haupt - 1865 - 10 pages
De Economist by Jacob Leonard de Bruyn Kops - 1865
De Economist by Jacob Leonard de Bruyn Kops - 1865
De egoïst by E.Z. Kansleven - 1865
De eigendomsverkrijging door den commissionair by Gerrit Hugo van Bolhuis - 1865 - 92 pages
De elephantiasi, nec non de casu quodam elephantiasis penis et scroti by Albertus ¬de Meyeren - 1865 - 32 pages
De emendatione Electrae Sophocleae by Moriz Haupt - 1865 - 12 pages
De empyemate by Ludwig Boettcher, A. Opitz, W. Haase - 1865 - 27 pages
De epidemico typho exanthematico Bonnae hieme anni 1864/65 observato by Gustavus Witthoff - 1865 - 23 pages
De epithetis compositis in tragoedia Graeca usurpatis by Joannes Schmidt, Universitate Friderica Guilelma - 1865 - 76 pages
De Erhardo Schnepfio ecclesiarum et nassovicae et Wirtembergicae emendatore by Carolus Faerber - 1865 - 44 pages
De Ernesti comitis de Mansfeld apologiis et de "actis Mansfeldicis". by Ernst Fischer, Ernest Mansfelt (comte) - 1865
De evangeliën van Mattheus en Markus, in hunne oorspronkelijke overeenstemming hersteld by Jan Gerhardus Ottema - 1865
De faculteit der godgeleerdheid aan de Nederlandsche Hoogescholen by Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff - 1865 - 30 pages
De fide, quae Bonizonis libro ad amicum tribuenda sit by Joannes Hennes - 1865 - 40 pages
De fide, quae Bonizonis libro ad amicum tribuenda sit. Dissertatio historica by Joan Hennes - 1865
De fontibus et auctoritate Plutarchi in vitis Gracchorum by Otto Heinrich - 1865 - 39 pages
De fontibus et auctoritate Plutarchi in Vitis Gracchorum ... by Otto Heinrich - 1865 - 39 pages
De fontibus paradisi amissi miltoniani by Ferdinand Joseph Moers - 1865 - 30 pages
De fontibus paradisi amissi Miltoniani by Josef Moers - 1865 - 30 pages
De fontibus Paradisi amissi Miltoniani by Josef Moers - 1865 - 30 pages
De fontibvs Paradisi amissi Miltoniani by Ferdinand Joseph Moers - 1865 - 30 pages
De fontium delectu, quem in Tiberii vita moribusque describendis Velleius, Tacitus, Suetonius, Dio habuerunt by Heinrich Reichau - 1865 - 39 pages
De foro Athenarum by Conrad Bursian - 1865 - 13 pages
De Foro Athenarum. disputatio - 1865 - 17 pages
De foro Athenarvm dispvtatio by Conrad Bursian - 1865 - 17 pages
De foro Athenarvm dispvtatio by Conrad Bursian - 1865 - 17 pages
De furti notione et generibus by Wilhelm Helmuth Elias de Heyden-Linden - 1865 - 44 pages
De furti notione et generibus by Wilhelm Helmuth Elias de Heyden-Linden - 1865 - 40 pages
De geest van den pastoor van Ars, Vianney by Alfred Monnin - 1865 - 194 pages
De gelijktijdige eerbiediging van de welbegrepen vrijheid der theologie en der kerk by Jacob Isaak Doedes - 1865 - 23 pages
De geloofsleer van Dr. S. Hoekstra Bz., eenigzins toegelicht by Frederik Anthony Hartsen - 1865 - 53 pages
De genitivi usu Liviano by Adolf Kleine - 1865 - 27 pages
De Gereformeerde kerkbode in Zuid-Afrika - 1865
De geregtelijke doodstraf uit Christelijk oogpunt beschouwd by Leonard Johannes Rhijn - 1865 - 39 pages
De geschiedenis des vaderlands in schetsen en afbeeldingen by Jacob Lennep - 1865 - 200 pages
De getelde dagen by Johannes Paulus Schaberg - 1865 - 63 pages
De gids - 1865
De Gids by Everhardus Johannes Potgieter, Johan Theodoor Buijis, Jakob Nikolaas van Hall, Pieter Nicolaas Muller, Hendrik Peter Godfried Quack - 1865
De gids - 1865
De Gids - 1865
De Gids - 1865
De Gids - 1865
De gids - 1865
De gids - 1865
De Gids by Everhardus Johannes Potgieter, Johan Theodoor Buijis, Jakob Nikolaas van Hall, Pieter Nicolaas Muller, Hendrik Peter Godfried Quack - 1865
De Gids - 1865
De gids - 1865
De Gids by Everhardus Johannes Potgieter, Johan Theodoor Buijis, Jakob Nikolaas van Hall, Pieter Nicolaas Muller, Hendrik Peter Godfried Quack - 1865
De gids - 1865
De Gids by Everhardus Johannes Potgieter, Johan Theodoor Buijis, Jakob Nikolaas van Hall, Pieter Nicolaas Muller, Hendrik Peter Godfried Quack - 1865
De Gids - 1865
De Gids - 1865
De gids - 1865
De gids - 1865
De Gids - 1865
De Gids by Everhardus Johannes Potgieter, Johan Theodoor Buijis, Jakob Nikolaas van Hall, Pieter Nicolaas Muller, Hendrik Peter Godfried Quack - 1865
De Girardin by Emile de Girardin - 1865 - 20 pages
De godsdienst van Zarathustra van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Perzische Rijk by Cornelis P. Tiele - 1865 - 304 pages
De godsdienst van Zarathustra, van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Perzische Rijk by Cornelis Petrus Tiele - 1865
De godsdienst van Zarathustra, van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Perzische Rijk by Cornelis Petrus Tiele - 1865
De godsdienst verheerlykt, of Gezangen myner lente by L. V. Lintelo-Bruylants - 1865 - 110 pages
De godsdienstvriend by Joachim George Le Sage ten Broek - 1865
De godsdienstvriend by Joachim George Le Sage ten Broek - 1865
De gonarthrocace by Jacobus Leedegang - 1865 - 19 pages
De grieven der hoogeschool tegen de ontwerpen van wet op de geneeskundige staatsregeling, welke aan de goedkeuring der Eerste Kamer zullen worden onderworpen by Willem Koster (Gzn) - 1865 - 24 pages
De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by Lammert Allart Te Winkel - 1865 - 260 pages
De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - 1865 - 251 pages
De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by Lammert Allart Te Winkel - 1865 - 260 pages
De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by Lammert Allart Te Winkel - 1865 - 251 pages
De grondbeginselen der Nederlandsche spelling by L. A. te Winkel - 1865 - 251 pages
De Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, de Nederlandsche wetboeken en eenige andere wetten, besluiten en reglementen - 1865 - 896 pages
De gymnastiek, theoretisch en praktisch beschreven ten dienste van aankomende onderwijzers, gymnastiek-vereenigingen, scholen en huisgezinnen by H. Eshuys - 1865 - 263 pages
De H. Gregorius de Groote en zijn tijd (VI eeuw) by Joseph Chantrel, Justus Henricus Wensing - 1865 - 189 pages
De H. Sylvester en het Arianisme by Joseph Chantrel, Justus Henricus Wensing - 1865 - 212 pages
De haemoptoe by Carl Schneider - 1865 - 13 pages
De Hagenoa Alsatiae Inferioris civitate palatina by Georg Ellendt - 1865 - 37 pages
De Haymaro Monacho by Paul-Édouard-Didier Riant - 1865 - 254 pages
De Haymaro Monacho by Paul-Édouard-Didier Riant - 1865
De Haymaro Monacho ... disquisitionem criticam Facultati litterarum Parisiensi by Paul-Edouard-Didier Riant - 1865 - 127 pages
De Haymaro Monacho Archiepiscopo Cæsariensi et postea Hierosolymitano Patriarcha disquisitionem criticam facultati litterarum Parisiensi proponit P. E. D. Riant by E. D. Riant - 1865 - 129 pages
De Heer was met ons! by E.J. Veenendaal (Jz.) - 1865 - 55 pages
De heilige doop by Johannes Hermanus Gunning (jr.) - 1865 - 40 pages
De Heilige Leo de Groote en de onbeschaafde volkeren by Joseph Chantrel, Justus Henricus Wensing - 1865 - 184 pages
De hemelsche veldheer, of onze verlossing bij Waterloo voltooid, 18 Junij 1815. Dichtregelen by Willem Johannes Maria Mulder - 1865 - 14 pages
De Heracliti ... aliquo dicto commentatio by Georg. Ferd Rettig - 1865 - 12 pages
De Heracliti tou skoteinou aliquo dicto commentatio by Georg Friedrich Rettig - 1865 - 12 pages
De hervorming van het strafrecht, naar aanleiding der jongste Fransche herziening by Fokko Bernardus Coninck Liefsting - 1865
De Hesychii ad Eulogium epistula by Hugo Weber - 1865 - 43 pages
De historia et diagnosi morborum syphiliticorum, qui corporis humani integumenta inficiunt by Emilius Baum - 1865 - 28 pages
De Homero Oedipodeae fabulae auctore by Joannes Seebeck, Homerus - 1865 - 32 pages
De Homero Oedipodeae fabulae auctore by Johann Seebeck - 1865 - 32 pages
De hominum peccatis quid Aeschylus nos doceat ex eius tragoediis demonstratur by Richard Kraft - 1865 - 49 pages
De Horatii satirarum libri primi ordine et temporibus commentatio by Antonius Klodiě - 1865 - 36 pages
De huisvriend by Johan Jacob Antonie Goeverneur - 1865
De hut van Tante Klara by Johanna Desideria Courtmans-Berchmans - 1865
De hut van tante Klara by Johanna Desideria Courtmans-Berchmans - 1865 - 118 pages
De hut van tante Klara by Johanna Desideria Courtmans-Berchmans - 1865 - 118 pages
De impedimento disparitatis cultus commentatus est Fridericus Wiesehahn by Fridericus Wiesehahn - 1865
De imputationis negandae limite et diagnosi by Ferdinandus Kirsch - 1865 - 27 pages
De ingenieur by Julius Ludwig Weisbach - 1865 - 937 pages
De inlijving van het landschap Pasoemah by J. S. G. Gramberg - 1865 - 78 pages
De inlijving van het landschap Pasoemah by Jan Simon Gerardus Gramberg - 1865 - 55 pages
De insectenwereld by J. C. L. Neukirch, M. J. van Nieuwkuyk - 1865 - 206 pages
De Institutione Grammatica prima pars,librum I et II complectens ad usum Seminarii Barchinonensis - 1865 - 206 pages
De institutione grammaticae - 1865 - 205 pages
De Institutione grammaticae ... by Elio Antonio de Nebrija - 1865
De Institutione grammaticae ... by Elio Antonio de Nebrija - 1865
De Institutione grammaticae ... by Elio Antonio de Nebrija - 1865
De Institutione grammaticae ... by Elio Antonio de Nebrija - 1865
De interpolatione apud Euripidem by Gustav Emil Oskar Altenburg - 1865 - 33 pages
De interpolationibus in duabus Ciceronis orationibus pro Sestio et pro Plancio habitis by A. Schröder - 1865 - 24 pages
De interpolationibus mythologicis apud Horatium by Ludovicus Gesell - 1865 - 34 pages
De interpolationibus mythologicis apud Horatium by Ludovicus Gesell, Quintus Horatius Flaccus - 1865 - 32 pages
De interpolationibvs mythologicis apvd Horativm. ... by Ludwig Gesell - 1865 - 32 pages
De interpretationis veterum scriptorum ratione et parta ethica s. morali by Christian Gottlob Herzog - 1865 - 8 pages
De intrepellationibus (interpolationibus ?) in duabus Ciceronis orationibus pro Sestio et pro Plancio habitis by Albert Schröder - 1865 - 27 pages
De intrepellationibus in duabus Ciceronis orationibus pro Sestio et pro Plancio habitis by Albert Ferdinand Schroeder - 1865 - 24 pages
De intrepellationibus in duabus Ciceronis orationibus pro Sestio et pro Plancio habitis by Albertus Schröder - 1865 - 24 pages
De invaginatione seu intussusceptione canalis intestinalis by Augustus Weihe - 1865 - 29 pages
De Ioannis Cochlaei vita et scriptis by Urban von Weldige-Cremer - 1865 - 65 pages
De Ioannis Cochlei vita et scriptis commentatio historica... quam... defendet Urb. de Weldige-Cremer by Urban de Weldige-Cremer - 1865 - 65 pages
De Iohannis Cochlaei vita et scriptis by Urbanus von Weldige-Cremer - 1865 - 65 pages
De Irmini dei natura german arumque nominis origine... by Augustus Hoelscher - 1865 - 41 pages
De Irmini dei natura Germanorumque nominis origine by Otto August Hölscher - 1865 - 44 pages
De Irmini dei natvra Germanorvmqve nominis origine ... by Otto August Heolscher - 1865 - 41 pages
De Johanne V. Turzone, episcopo Wratislaviensi commentatio by Carl Otto - 1865 - 64 pages
De jure coloniarum graecarum by Gustav Wilhelm Heinrich Diesterweg - 1865
De jure coloniarum graecarum by Gustav Diesterweg - 1865 - 49 pages
De Katholiek - 1865
De Katholiek - 1865
De Katholiek - 1865
De Katholiek - 1865
De kennis van het bovenzinnelijke by Frederik Anthony Hartsen - 1865 - 50 pages
De kerk by Eduard Johan Pieter Jorissen - 1865 - 30 pages
De kerk en de regtbak by Nicolaas Jacobus Hofmeyr - 1865
De kerk, leidsvrouw tot humaniteit by Jan Pieter Keyser - 1865 - 74 pages
De kinderdoop, met zijn grond en vrucht by Hendrik Joffers - 1865 - 48 pages
De Klopgeest by Victor De Meyer-Roelandts - 1865 - 64 pages
De koloniale quaestie van den dag by Edward L. Jacobson - 1865 - 32 pages
De kracht van buitenlandsche vonnissen by Jan Fresemann Viëtor - 1865 - 288 pages
De kracht van buitenlandsche vonnissen by Jan Fresemann Viëtor - 1865 - 296 pages
De kracht van buitenlandsche vonnissen ... by Jan Fresemann Viëtor - 1865 - 296 pages
De kracht van Jezus verschijning by Adriaan Louis Poelman - 1865 - 183 pages
De kunst der middeneeuwen en de oorzaken van haar verval by Joseph Ernest Renan, Johannes Hermanus Leliman - 1865
De l'acide phénique by Jules Lemaire - 1865 - 754 pages
De l'aliénation des forêts aux points de vue gouvernemental, financier, climatologique et hydrologique by François Vallès - 1865 - 184 pages
De l'Allemagne by ... ¬Baron ¬von Staël-Holstein - 1865 - 168 pages
De l'Allemagne by Staël (Anne-Louise-Germaine, Madame de) - 1865 - 622 pages
De l'amovibilité des curés desservants selon le droit by Théodore Pierret - 1865
De l'amélioration de la condition morale et matérielle des ouvriers en Belgique by F. Vanderslaghmolen - 1865 - 32 pages
De l'angine couenneuse et du croup considéres sous le double rapport du diagnostic et du traitement by Amédée Coulon - 1865 - 95 pages
De l'anglicanisme au catholicisme ou Histoire de ma vie et de mes croyances religieuses by John Henry Newman - 1865
De l'art et du beau by Félicité Robert de Lamennais - 1865 - 354 pages
De l'art et du beau par F. Lammenais by Félicité Robert de Lamennais - 1865 - 18 pages
De l'avenir du Protestantisme en France by Jean-Félix Pécaut - 1865
De l'emphysème traumatique primitif by Louis Gallez - 1865 - 27 pages
De l'emploi thérapeutique des préparations arsénicales by Auguste Millet - 1865
De l'Encyclique du 8 décembre 1864, par un docteur en théologie - 1865 - 74 pages
De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie by Antonin-Jean Desormeaux - 1865 - 186 pages
De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie by Antonin-Jean Desormeaux - 1865
De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie by Antonin Jean Desormeaux - 1865 - 186 pages
De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie by Antonin Jean Desormeaux - 1865 - 186 pages
De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie by Antonin-Jean Desormeaux - 1865
De l'enseignement littéraire et de l'enseignement scientifique by Charles Vercamer - 1865
De l'enseignement spécial des sourds-muets, considéré, dans les méthodes principales, d'après la tradition et le progrès by Désiré Pierre Antoine De Haerne - 1865 - 323 pages
De l'extinction de la prostitution by Jules Meugy - 1865 - 71 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14