BooksSitemapUnclassified1824V
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenidge Nederlanden, etc by Martinus Stuart - 1824
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenidge Nederlanden, etc by Martinus Stuart - 1824
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden by Martinus Stuart - 1824 - 560 pages
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijk by Martinus Stuart - 1824
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het Erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie, tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijk by Martinus Stuart - 1824
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het Erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie, tot aan 's Lands verlossing, uit de inlijving in het Fransche Keizerrijk by Martinus Stuart - 1824
Vaderlandsche letter-oefeningen - 1824
Vaderlandsche letter-oefeningen - 1824
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1824
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1824
Vaderlandsche letteroefeningen - 1824
Vaderlandsche letteroefeningen - 1824
Van de versificatie : by Willem Bilderdijk - 1824
Variae lectiones e codice Stephani Byzantii Rehdigerano by Franz Ludwig Karl Friedrich Passow - 1824 - 60 pages
Variae lectiones in Stephanum Byzantium by Franz Passow - 1824 - 60 pages
Varie opere filosofiche by Francesco Petrarca - 1824
Varie opere filosofiche by Francesco Petrarca - 1824
Varios impresos - 1824
Vaterlands - 1824
Vaterlandsgesänge, in Melodien zur Weihe des 16. Februars 1824 - 1824
Vaterlandsgesänge, in Melodien zur Weihe des 16. Februars 1824 - 1824
Vaterländisches archiv des Historischen vereins für Niedersachsen - 1824
Vaterländisches archiv des Historischen vereins für Niedersachsen - 1824
Vaticana Juris Romani Fragmenta e Codice Palimpsesto by Angelo Mai - 1824
Vaudevilles für deutsche Bühnen und gesellige Zirkel. Nach dem Französischen by Carl Blum - 1824
Venice Under the Yoke of France and of Austria by Lady of rank - 1824
Venice under the yoke of France and of Austria by Catherine de Govion Broglio Solari - 1824
Venice Under the Yoke of France and of Austria by Lady of rank - 1824
Venice under the yoke of France and of Austria by Catherine de Govion Broglio Solari - 1824
Venice Under The Yoke Of France And Of Austria: With Memoirs Of The Courts, Governments, and People of Italy - 1824
Venice Under The Yoke Of France And Of Austria: With Memoirs Of The Courts, Governments, and People of Italy - 1824
Venti Novelle italiane - 1824
Venus Urania auf dem Schwan sich emporshwingend by Carl August Böttiger - 1824
Verbesserung des geistlichen Standes im protestantischen Theile des Cantons Bern - 1824
Verblijf in Frankrijk gedurende de jaren 1808-1814 by Antonie Johan Pieter Storm de Grave - 1824 - 358 pages
Verdienste by Andreas C. von Lilgenau - 1824 - 29 pages
Vereinigte Laibacher Zeitung - 1824
Vereinigte Laibacher Zeitung - 1824
Verfahren über Zollgesetzes-Uebertretungen in der österr. Monarchie by Alois Silverius Edler von Kremer - 1824
Vergißmeinnicht - 1824
Vergißmeinnicht - 1824
Vergleichung der englischen und russischen Macht in Beziehung auf Europa by Dominique Georges Frédéric de R. de Pradt, Johann F. Diedemann - 1824 - 112 pages
Verhaal der bekeering van den heer Thayer, voormaals predikant te Boston by John Thayer - 1824 - 61 pages
Verhaal der gebeurtenissen, welke van den 13n Augustus 1792, tot aan den dood van den Dolfijn Lodewijk XVII, in den tempel zijn voorgevallen by Marie-Thérèse-Charlotte Angoulême (Duchesse d'), P.L.V. K - 1824 - 124 pages
Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd - 1824 - 111 pages
Verhalen, schetsen en gesprekken by Nicolaas Swart - 1824
Verhandeling over de geestdrift by Job Augustus Bakker - 1824 - 75 pages
Verhandeling over de geestdrift by Job Augustus Bakker - 1824 - 75 pages
Verhandeling over de gewyzigde kinderpokken by Johann Wilhelm Gitterman - 1824 - 156 pages
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over de nederduytsche tael- en letterkunde by Jan Frans Willems - 1824 - 383 pages
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde: 1820-1824 by Jan Frans Willems - 1824
Verhandeling over den alouden staat, de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Zuid-Holland, en de opkomst van eenige der eerste steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het gemeen en van de stad Dordrecht in het bijzonder by Jan Smits (Jansz.) - 1824 - 123 pages
Verhandeling over den alouden staat, de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Zuid-Holland, en de opkomst van eenige der eerste steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het gemeen, en van de stad Dordrecht ... by Jan Smits - 1824 - 121 pages
Verhandeling over den geest en de zeden der Middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten, enz by Lodewijk Frederik Christiaan Haug - 1824 - 44 pages
Verhandeling over den kanker by Frederik Jan Haver Droeze - 1824 - 295 pages
Verhandeling over den kanker by Johannes Gerardus Vorstman, Jan Gijsbert Vorstman - 1824 - 335 pages
Verhandeling over den oorsprong, den voortgang en de hoedanigheid van den invloed des derden staats in de staatsvergaderingen gedurende het hertogelijk en grafelijk bewind, in Braband, Vlaanderen, Holland en Zeeland by Johannes Cornelis Jonge - 1824 - 286 pages
Verhandeling over drie groote steenen beelden, in den jare 1819 uit Java naar de Nederlanden overgezonden ... by Caspar Jacob Christiaan Reuvens - 1824 - 228 pages
Verhandeling over het godlasteren by abbé Jacques Marguet - 1824
Verhandeling ter beantwoording der vrage : Welke zijn de zekere kenteekenen van die ware veepest, welke voor dertig en meer jaren vele noordelijke gewesten en ook ons vaderland heeft geteisterd? ... by David Heilbron - 1824
Verhandeling ter beantwoording der vrage: Daar men thans in Engeland groote stookkassen met veel voordeel voor de cultuur der planten, door den stoom van kokend water, door buizen geleid, in plaats van door kagChels verwarmt ... by William Baileij, G. Moll - 1824
Verhandeling van den Heer Willem de Clercq, ter beantwoording der vraag: Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? by Willem De Clercq - 1824 - 331 pages
Verhandeling van het notaris-ambt in Frankrijk by Joannes van der Linden - 1824
Verhandeling van het notaris-ambt in Frankrijk by Joannes van der Linden - 1824
Verhandeling van Willem de Clerq te Amsterdam, ter beantwoording van de vraag ... by Willem de Clercq - 1824 - 331 pages
Verhandelingen by Johannes Henricus Palm, Nicolaas Beets - 1824
Verhandelingen by Lembaga Kebudajaan Indonesia - 1824
Verhandelingen by Lembaga Kebudajaan Indonesia - 1824
Verhandelingen by Lembaga Kebudajaan Indonesia - 1824
Verhandelingen by Lembaga Kebudajaan Indonesia - 1824
VERHANDELINGEN DER TWEEDE KLASSE - 1824
Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten by Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 2. klasse, Tweede Klasse - 1824
Verhandelingen der Tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten by Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten, Amsterdam. 2. klasse - 1824
Verhandelingen over de afdamming van het Ij by Adrianus François Goudriaan, Dirk Mentz - 1824 - 239 pages
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap der kunsten en wetenschappen - 1824
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen by Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen - 1824
Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen by Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen - 1824
Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften by Johannes Hendrik van der Palm - 1824
Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften by Johannes Henricus Palm - 1824
Verhandelingen. Deel 1,2, 3e druk; 3,4, 2e druk; 5-. by Koninklijk bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen - 1824
Verhandlungen by Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den königlich preussischen Staaten - 1824
Verhandlungen by Deutsche Gartenbau-Gesellschaft - 1824
Verhandlungen der Ersten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (1) - 1824
Verhandlungen der Ersten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (1) - 1824
Verhandlungen der kaiserlich-königlichen Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien - 1824
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1824
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1824
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1824
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1824
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1824
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (2) - 1824
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (2) - 1824
Verhandlungen der Zweyten Kammer der Ständeversammlung des Königreichs Bayern by Bayern Ständeversammlung Kammer (2) - 1824
Verhandlungen des Industrie- und Cultur-Vereins im Königlich Baierischen Landgericht Nürnberg by Industrie- und Kultur-Verein im Königlichen Landgericht Nürnberg - 1824
Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen by Ernst Ludwig Schubarth - 1824
Verhandlungen. 13er, 21er Bericht by Schweizerische gemeinnützige Gesellschaft - 1824
Verheffingen over de wereld en het tegenwoordige tot God en de toekomst by Franz Volkmar Reinhard, M.J.K. Weickert, Albert Jans Veen - 1824
Verirrungen by Karl F. Fenkohl - 1824 - 112 pages
Verkooping van boeken ten sterf-huize van wylen vrouw Anne-Marie Walwein, weduwe van ... P.-J. Geerts ... - 1824 - 20 pages
Vermischte Gedichte by Josef Sutner - 1824 - 319 pages
Vermischte Gedichte by Wilhelm Meinhold - 1824 - 172 pages
Vermischte Gedichte by Wilhelm Meinhold - 1824 - 182 pages
Vermischte Schriften by Friedrich Jacobs, Heinrich Düntzer - 1824 - 394 pages
Vermischte Schriften by Friedrich Jacobs - 1824
Vermischte Schriften by Friedrich Jacobs - 1824
Vermischte Schriften by Friedrich Jacobs - 1824
Vermischte Schriften by Amandus Gottfried Adolf Müllner - 1824 - 308 pages
Vermischte Schriften by Friedrich Jacobs - 1824
Vermischte Schriften by Amadeus Gottfried Adolph Müllner - 1824
Vermischte Schriften by Friedrich Jacobs, Heinrich Düntzer - 1824 - 346 pages
Vermischte Schriften von Friedrich Jacobs by Friedrich Christian Wilhelm Jacobs - 1824
Vermischte Schriften von Müllner by Adolph Müllner - 1824
Vermischte Schriften,: -5. Bd. Leben und Kunst der Alten.-1. Theil. Der griechischen Blumenlese I. bis XII. Buch. 2. Abt.-2. Theil. Akademische Reden und Abhandlungen.-3. Theil. Abhandlungen über Gegenstände des Alterthums.-4. Theil. Abhandlungen über Schriftsteller und Gegenstände des classischen Alterthums by Friedrich Jacobs, Franz Joseph Goeller - 1824
Vermuthungen über die wahre Gegend wo Herman den Varus schlug by W. Müller - 1824 - 19 pages
Vermuthungen über die wahre Gegend, wo Herman den Varus schlug by Wilhelm Müller - 1824 - 19 pages
Vermuthungen über die wahre Gegend, wo Herman den Varus schlug. Mit einer Special-Karte des Fürstenthums Lippe by Wilhelm III Müller - 1824
Verordnung üb. d. organisation, verwaltung u. innere einrichtung d. Zentral-gefängnisses zu Kaiserlautern by Kaiserlautern, Germany. Zentral-gefängniss - 1824
Verordnung über die Organisation, Verwaltung und innere Einrichtung des Zentral-Gefängnisses zu Kaiserslautern - 1824 - 80 pages
Verordnung über die Organisation, Verwaltung und innere Einrichtung des Zentral-Gefängnisses zu Kaiserslautern - 1824 - 80 pages
Versammlung - 1824
Verslag nopens den staat der provincie Oost-Vlaanderen - 1824 - 96 pages
Verslag nopens den staat der provincie Oost-Vlaanderen, gedaan door het Collegie der Gedeputeerde Staten aan de Vereenigde Provinciale Staten - 1824
Verslag van de openbare vergadering der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenshappen, Letterkunde en Schoone Kunsten by Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 2. klasse - 1824
Versos llastimosos que contenen los passos de la passio de Cristo S.N. - 1824 - 32 pages
Versos nous ab alegría dels defensors del trono, patria y religió by Josep Babot Blanch - 1824 - 62 pages
Versuch einer anleitung zum bonitiren und klassificiren des bodens by Friedrich Schmalz - 1824 - 222 pages
Versuch einer Anthropochemie by Otto Bernhard Kühn - 1824 - 188 pages
Versuch einer Anthropochemie by Otto Bernhard Kühn - 1824 - 188 pages
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich ¬von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1824 - 240 pages
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich ¬von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1824 - 240 pages
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich ¬von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1824 - 464 pages
Versuch einer darstellung des censorischen strafrechts der Römer by Karl Ernst Jarcke - 1824 - 125 pages
Versuch einer Darstellung des Censorischen Strafrechts der Römer by Carl Ernst Jarcke - 1824
Versuch einer Darstellung des Censorischen Strafrechts der Römer by Carl Ernst Jarcke - 1824 - 125 pages
Versuch einer Darstellung des Censorischen Strafrechts der Römer. Ein Beytrag zur Geschichte des Criminalrechts ... Nebst einer Vorrede über das Verhältniß der Philosophie zur Geschichte des Criminalrechts by Carl-Ernst Jarcke - 1824
Versuch einer Darstellung des Erbfolge-Rechts in Liefland nach Land und Stadt Rechten by Christian Heinrich Nielsen - 1824 - 296 pages
Versuch einer Darstellung des Erbfolge-Rechts in Liefland nach Land und Stadt Rechten by Christian Heinrich Nielsen - 1824 - 188 pages
Versuch einer ganz neuen Theorie der Entstehung sämmtlicher Farben by Ernst Friedrich Hoppe - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum Selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum Selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum Selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum Selbstunterricht by Gottfried Weber - 1824
Versuch einer Geschichte über die Errichtung der Posten in Frankreich by Nicolas Louis Gouin, Franz Raffelsperger - 1824 - 34 pages
Versuch einer kritischen Geschichte der bei Vaccinirten beobachteten Menschenblattern by Adolph F. Lüders - 1824
Versuch einer theoretischen Anweisung zur Fechtkunst im Hiebe by Johann Adolf Werner Werner - 1824 - 46 pages
Versuch zu einem Lehr- und Handbuch über die praktische Rechtswissenschaft nach ihrem ganzen Umfang in den k.k. Österr. -deutschen Erbstaaten mit besonderer Beziehung auf Böhmen. 2. Aufl by Leonhard Stöhr - 1824
Versuch zu einem Lehr- und Handbuch über die praktische Rechtswissenschaft nach ihrem ganzen Umfang in den k.k. Österr. -deutschen Erbstaaten mit besonderer Beziehung auf Böhmen. 2. Aufl by Leonhard Stöhr - 1824
Versuch über die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten by Samuel Benisaias Schönberg - 1824 - 48 pages
Versuche und Beobachtungen über die Geschwindigkeit und Qualität verdichteter, atmosphärischer Luft, welche aus Oeffnungen von verschiedener Construction und durch Röhren ausströmt by Friedrich Carl Ludwig Koch - 1824
Versuche und Beobachtungen über die Kleesäure, das Wurst- und das Käsegift by Carl Gottlob Kühn, Otto B. Kühn - 1824 - 190 pages
Versuche und Beobachtungen über die Wirkung des Mutterkornes auf den menschlichen und thierischen Körper ... by Carl Ignatz Lorinser - 1824 - 129 pages
Versuche und Untersuchungen über die Eigenschaften und Berrichtungen des Nervensystems bei Thieren mit Rückenwirbeln by Pierre Flourens - 1824 - 276 pages
Versuche und Untersuchungen über die Eigenschaften und Verrichtungen des Nervensystems bei Thieren mit Rückenwirbeln by Pierre M. Flourens, Gottfried Wilhelm Becker - 1824
Versuche über die Wirkungen des Baryts, Strontians, Chroms(etc.) auf den thierischen Organismus by Christian-Gottlieb Gmelin - 1824
Versuche über die Wirkungen des Baryts, Strontians, Chroms, Molybdäns, Wolframs, Tellurs, Titans, Osmiums, Platins, Iridiums, Rhodiums, Palladiums, Nickels, Kobalts, Urans, Ceriums, Eisens und Mangans auf den thierischen Organismus by Christian Gottlob Gmelin - 1824 - 96 pages
Vertheidigung des grossen Erasmus von Rotterdam gegen ungegruendete Beschuldigungen desselben by A. Huttens - 1824
Vertheidigung des großen Erasmus von Rotterdam gegen ungegründete Beschuldigungen desselben durch die Anhänger Huttens by Joseph Heller - 1824
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accynsen - 1824
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accynsen - 1824
Verzameling van de merkwaardigste voortbrengselen der hedendaagsche Nederlandsche kunstschool - 1824 - 86 pages
Verzameling van de merkwaardigste voortbrengselen der hedendaagsche Nederlandsche kunstschool - 1824 - 86 pages
Verzameling van decisien, arresten en vonissen, de zegel-, registratie-, griffie-, hijpotheek- en successie regten betreffende by Netherlands - 1824
Verzameling van decisien, arresten en vonissen, de zegel-, registratie-, griffie-, hijpotheek- en successie regten betreffende by Netherlands - 1824
Verzameling van decisien, arresten en vonnissen - 1824
Verzameling van decisien, arresten en vonnissen - 1824
Verzameling van Fransche opstellen, trapswyze geschikt, om in het Nederduyts vertaeld te worden by P. de Maesschalk - 1824 - 60 pages
Verzameling van wiskundige voorstellen by Wiskundig Genootschap onder de Zinspreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven - 1824
Verzeichnifs der Kunstgegenstände, welche die Sammlung des Schlosses zu Frauendorf enthält - 1824 - 16 pages
Verzeichnis - 1824 - 98 pages
Verzeichnis - 1824 - 98 pages
Verzeichnis der Vorlesungen by Universität (Marburg) - 1824
Verzeichnis der Vorlesungen by Universität (Marburg) - 1824
Verzeichnis der Vorlesungen by Universität (Berlin, Friedrich-Wilhelms-Universität) - 1824
Verzeichnis der Vorlesungen by Universität (Berlin, Friedrich-Wilhelms-Universität) - 1824
Verzeichnis der Vorlesungen der Universität zu Greifswald by Universität (Greifswald) - 1824
Verzeichnis der Vorlesungen der Universität zu Greifswald by Universität (Greifswald) - 1824
Verzeichnis der Vorlesungen, welche an der Königlich-Württembergischen Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen... Gehalten werden by Universität (Tübingen) - 1824
Verzeichnis der Vorlesungen, welche an der Königlich-Württembergischen Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen... Gehalten werden by Universität (Tübingen) - 1824
Verzeichnis einer beginnenden Sammlung von Druckschriften appenzellischer Verfasser ... - 1824 - 17 pages
Verzeichnis Oberlausitzischer Urkunden by Johann Georg Zobel - 1824
Verzeichniss aller im 18ten Jahrhundert zur Johann Rudolph von Gersdorfischen Gedächtnissfeier in Görlitz herausgegebenen Schulschriften by Carolus Theophilus Anton - 1824
Verzeichniss der an der Königlichen Ludwigs-Maximilians-Universität zu Landshut zu haltenden Vorlesungen by Universität (Landshut) - 1824
Verzeichniss der bei der öffentlichen Prüfung der Königlichen Studienanstalt zu Speyer im Jahr... Von den Zöglingen der Zeichnungsschule ausgestellten Arbeiten by Königliche Studienanstalt (Speyer) - 1824
Verzeichniss der Bücher, Landkarten, ... zu finden bei J. C. Hinrichs ... - 1824
Verzeichniss der Lehrgegenstände des Großherzoglichen Lyceums in Mannheim by Grossherzogliches Lyceum (Mannheim) - 1824
Verzeichniss der von mir bis jetzt auf einem theile der Stockhornkette, und ihre nachbarschaft gefundenen alpenpflanzen by K. Trachsel - 1824
Verzeichniss der öffentlichen Vorlesungen, welche bei der Mathematisch-Physikalischen Classe der Königl[ichen] Akademie der Wissenschaften und bei der Medicinisch-Practischen Lehranstalt in München für das Jahr... In 2 Semestral-Cursen gehalten werden by Bayerische Akademie der Wissenschaften (München) Mathematisch-Physikalische Klasse - 1824
Verzeichniss der öffentlichen Vorlesungen, welche bei der Mathematisch-Physikalischen Classe der Königl[ichen] Akademie der Wissenschaften und bei der Medicinisch-Practischen Lehranstalt in München für das Jahr... In 2 Semestral-Cursen gehalten werden by Bayerische Akademie der Wissenschaften (München) Mathematisch-Physikalische Klasse - 1824
Verzeichniss einer bedeutenden Sammlung gebundener Bücher aus allen wissenschaftlichen Zweigen ... aus dem Nachlasse des Freyherrns von Greifenklau zu Vollrath by ... von Greifenklau zu Vollrath - 1824 - 142 pages
1 2 3