BooksSitemapUnclassified1675
Conclusiones selectae ex praelectionibus cursus philosophici triennnalis by Albert Castner, Michael Faber, Johann Georg Harttmann, Bernhard Ertel - 1675 - 105 pages
Conclusiones theologicae ex prima secundae, de peccatis by Columban Humpel - 1675
Conclusiones theologicae ex prima secundae, de peccatis by Columban Humpel - 1675
Conclusiones theologicae ex prima secundae, de peccatis by Columban Humpel - 1675
Conclusiones theoretico-practicae ad Pandectas by Burckhard Bardili, Joachim Fikker - 1675
Conclusiones theoretico-practicae ad Pandectas by Burckhard Bardili, Philipp Christoph Kegelin - 1675
Conclusionum selectarum ex praelectionibus Cursus philosophici triennalis P. Alberti Castner ... by Albert Castner, Michael Faber, Caspar Klopfer, Bernhard Ertel - 1675 - 60 pages
Conclusionum selectarum ex praelectionibus Cursus philosophici triennalis P. Alberti Castner ... by Albert Castner, Caspar Klopfer, Michael Faber, Bernhard Ertel - 1675 - 60 pages
Conclusionum selectarum ex praelectionibus Cursus philosophici triennalis P. Alberti Castner ... by Albert Castner, Michael Faber, Caspar Klopfer, Bernhard Ertel - 1675 - 60 pages
Conclusionum selectarum ex praelectionibus Cursus philosophici triennalis P.Alberti Castner ... by Albert Castner, Christian Santer, Caspar Klopfer - 1675 - 60 pages
Conclusionum selectarum ex praelectionibus Cursus philosophici triennalis P.Alberti Castner ... by Albert Castner, Christian Santer, Caspar Klopfer - 1675
Conditien ende articulen van het quartier generael, aeng. het wisselen ende rantçoeneren der gevangenen, soo S. Kon. Maj. van Vranckrijck, als die van de ... Staten Generael (21 Mei). - 1675 - 16 pages
Conditien ende Articulen, Van het Quartier Generael, Aengaende Het Wisselen ende Rantçoeneren Der Gevangenen, Soo van Syne Konincklijcke Majesteyt van Vranckrijck, als die van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden by Louis (France, Roi, XIV.), William (England, King, III.) - 1675 - 16 pages
Conditien ende verbintenissen, waer op sijne Hoogheydt is op-gedragen de hooge overicheyt over de provincie van Gelderlandt ende Sutphen - 1675 - 16 pages
Conditien Ende Verbintenissen, Waer op Sijne Hoogheyt is op-gedragen de Hooge Overicheyt over de Provincie van Gelderlandt ende Sutphen by King William England (III.) - 1675 - 16 pages
Confessio Augustiniana by Jerónimo Torres, Aurelius Augustinus - 1675
Confutation der also genannten Chur-Pfalz ... Widerlegung ... - 1675
Confutetion Der also genanten Chur-Prältz wohlgegründeten Widerlegung... Worauß nochmaln zu ersehen, Daß es nicht an Chur-Mäyntz, Sondern an Chur-Pfaltz gehasset,... - 1675 - 31 pages
Congregatione sacrorum rituum siue Eminentisimo ... Card. Gaspare Carpineo granatem canonizationis beati Ioannis de Deo Ordinis fate ben fratelli Fundatoris ... by Iglesia Católica. Congregatio Sacrorum Rituum, Reverenda Camera Apostolica (Roma) - 1675 - 253 pages
Consideratien over de tegenwoordige conjuncturen des tijts ende voornamentlijck, raeckende den inval der Sweden, in sijn ceurvorstelijcke doorluchtigheydts van Brandenburghs landen, behelsende eene klare aenwysinge van het ware interest, 't welck het Geheele Roomsche Rijck, de Nederlantsche Provintien, en andere nabuyren daer by hebben, &c - 1675 - 32 pages
Consideration ende Voor-slagh waer door sommige Landen van onse Provintie in korten tijdt in een beter staet en meerder estime sullen konnen gebracht worden - 1675 - 8 pages
Consideration wegens de Commercien ende Navigatie in de Oostzee, by de tegenwoordige Conjuncturen wederom in haer oude vryheyt en fleur te herstellen. By een Liefhabber van 't Vaderlandt tot naeder overleg opgegeven. Aut nuno aut nuaquam - 1675 - 10 pages
Considerations sur les principales actions de la vie by Jean Crasset ((S.I.)) - 1675 - 208 pages
Considérations chrétiennes sur la mort reveuës et augmentées..., par Claude de Sainte Marthe by Claude de Sainte-Marthe - 1675
Constitutions et instructions synodales by Francis (de Sales, Saint.), Jean d' Aranton d'Alex - 1675 - 12 pages
Consultatio - 1675
Consultationes ac responsiones medicae by Thomas Mermann, Franz Ignaz Thiermair - 1675
Consultationes ac responsiones medicae by Thomas Mermann, Franz Ignaz Thiermair - 1675
Contemptus Sanctorum Joannis et Pauli gloriosus purpurae - 1675
Continuatio responsionis brevis ad praefationem apologeticam, & tractatum tertium, qui accessit methodo remittendi & retinendi per D. Gummarum Huyghens ... in academia Lovaniensi doctorem nuperrimè divulgata by Franciscus Cauwe (O.F.M.Rec.) - 1675 - 199 pages
Continuatio responsionis brevis ad praefationem apologeticam, & tractatum tertium, qui accessit methodo remittendi & retinendi per D. Gummarum Huyghens ... in academia Lovaniensi doctorem nuperrimè divulgata by Franciscus Cauwe (O.F.M.Rec.) - 1675 - 199 pages
Contrafolium quod vento rapitur apologia Jo. Palatii in anonymum by Giovanni Palazzi - 1675
Controversiae Philosophicae by Anton Cottet, Balthasar Neubert, Hermann Jungh - 1675 - 96 pages
Controversiae Philosophicae by Anton Cottet, Balthasar Neubert, Hermann Jungh - 1675 - 96 pages
Controversiae Philosophicae by Anton Cottet, Balthasar Neubert, Hermann Jungh - 1675 - 96 pages
Controversiae philosophicae selectae de anima by Anton Cottet, Johann Fenck - 1675 - 72 pages
Controversiae philosophicae selectae de anima by Anton Cottet, Johann Fenck - 1675 - 72 pages
Conversio peccatoris, seu Modus quo Peccator communiter resurgit ad justitiam ... auctore R. D. Antonio Le Felon by Antoine Le Felon - 1675
Copia Auxiliatorii ... in Sachen Chur Brandenburg contra die Cron Schweden - 1675
Copia decreti, seu resolutionis Caesareae ad D. legatum extraordinarium Sueciae, super porrecta ab ipso declaratione Regis Galliae - 1675 - 6 pages
Copia Kayserlich Schreibens an jeden Stand des Nieder-Sächsischen Creyses - 1675
Copia Schreibens ... des Schwed. Riechs. Feldherrn Wrangels an Ihre Hochfürstl. Durhcl. den Chrufl. Märckischem hn. Stadthaltern und geheime Räthe. Und Deroselben ... Antwort - 1675 - 8 pages
Copia Schreibens Ihre Hochgräfliche Excell. des Schwedis. Reichs-Feldherrn Wrangels An Ihre Hochfürstl. Durchl. den Churfl. Märckischem Hn. Stadthaltern und geheime Räthe Und Deroselben darauf ertheilten Antwort by Carl Gustaf Wrangel - 1675 - 8 pages
Copia Schreibens Ihre Hochgräfliche Excell. des Schwedis. Reichs-Feldherrn Wrangels An Ihre Hochfürstl. Durchl. den Churfl. Märckischem Hn. Stadthaltern und geheime Räthe Und Deroselben darauf ertheilten Antwort by Carl Gustaf Wrangel - 1675 - 8 pages
Copia van een Missive door de stadt van Campen aen H. Hoog Mog. gheschr. over 't geëmaneerde Placcaet, raeckende het decrieren ende billonneren van den Camper Schellingh, gemuntet in den jare 1675. [26 Aug]. - 1675 - 8 pages
Copia van een Missive door de Stadt van Campen aen Haer Hoogh Mogende geschreven over 't geëmaneerde Placcaet, raeckende het decrieren ende billonneren van den Camper Schellingh, gemuntet in den dare 1675 - 1675 - 8 pages
Copia-Schreibens an die zu Regenspurg annochstehende Reichs-Versamlung von den Löblichen Nieder-Sächsischen Creyß abgangen - 1675 - 4 pages
Copia-Schreibens, an Die zu Regenspurg annochstehende Reichs-Versamlung, von den ... Nieder-Sachs. Creysz abgangen. Im Monat Juni 1675 - 1675 - 4 pages
Copie van seecker request by eenige ledematen der gereform. gem. tot Enckhuysen, overgel. aen den kercken-raedt aldaer (16 julij 1675) - 1675 - 8 pages
Copye van een Brief, geschreven aen De Magistraat tot Enkhuysen. Op den 15. Febr. 1675, uyt 's Hertogenbosch, aengaende de Heete en Pestelentiale Sieckte, welcke Godt over haere Stad' in het korte senden soude. Daarachter: Tweede brief aen de Magistraet tot Enckhuysen (geteekend : Den 30 Juny 1675. in Amsterdam. Joan. Rothe). - Aen de Magistraet van Amsterdam (gedagt. Amst. den 6 Sept. 1675. J. Rothe).- Aen De Staten Generael (gedagt. als de voorgaande). - Aen de Staten van Hollant (in d. Amst. den 17 Sept. 1675). - Aen de Raat Pensiionaris Fagel. - Aen het Huys van de Gemeynte van Englant. - Een Brief van een Engels Heer, aen een van de Leden van Staat by Johannes Rothe - 1675 - 4 pages
Copye van een Missive uyt Londen, geschreven door William Penn. Aen Burgermeesteren en Raadt der Stad Embden. En haar in de Latijn-sche en Duytsche Talen in Geschrifte toegesonden (in d. 24 Dec.1674). En nu tot Opmerkinge van alle Menschen, sonderling de Machten der Aarde, en de Predikers, door den Druk gemeen gemaakt. Ten eynde by haar eens soude mogen werden overwogen het schadelijcke gevolg van die Gronden diemen leyt tot vervolginge van andere menschen, om de saken van den Gods-dienst, ... by William Penn, Benjamin Furly - 1675 - 12 pages
Copye van eenen brief van de salighe en seraphique moeder Theresia van Jesus by Theresia van Avila (heilige) - 1675 - 12 pages
Copye van eenen brief van de salighe en seraphique moeder Theresia van Jesus ... by Theresia van Avila (heilige) - 1675 - 34 pages
Cor amori Dei by János Nádasi - 1675
Cornelii Nepotis De vita excellentium imperatorum. Interpretatione et notis illustravit Nicolaus Courtin,... in usum serenissimi Delphini by Cornelius Nepos, Courtin - 1675 - 163 pages
Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum by Cornelius Nepos - 1675
Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, observationibus ac notis commentatorum, quotquot hactenus innotuère, illustratae by Cornelius Nepos - 1675 - 439 pages
Cornelii Nepotis Vitae excelletium imperatorum by Cornelius Nepos - 1675 - 439 pages
Cornelii Nepotis, vulgo Aemilii Probi, Quae Exstant by Cornelius Nepos - 1675
Cornelius Nepos by Cornelius NEPOS - 1675
Cornelius Nepos de vita excellentium imperatorum by Cornelius Nepos, Nicolas Courtin - 1675 - 163 pages
Cornelius Nepos De vita excellentium imperatorum by Cornelio Nepote - 1675 - 163 pages
Cornelius Nepos De vita excellentium imperatorum by Cornelius Nepos - 1675 - 163 pages
Corporum non impedita Circulatio Causa Innumerorum admirandorum maxime Naturae effectuum, & in specie quidem Virtutis Elasticae Corporum Tensorum Et Compressorum, Ac In Primis Aeris, Quaeq[ue] tum ab hac tum a Rarefactione antehac explicata dependet, Violentae Gravium Expulsionis, Praesertim In Experimentis Novis Magdeburgicis Et Anglicis, Itemque Secundi Ac Tertii Generis, Quas Vocant, Hydraulis, Observari Solitae, &c by Johann Christoph Sturm, Paul Steck - 1675 - 64 pages
Corpus juris militaris by P. Pappum van Tratsberg - 1675
Corpus juris militaris, waer in begrepen is 't Nederlandts Krijgs-Recht en Articul-Brief by Petrus Pappus von Tratzberg - 1675 - 438 pages
Corpvs Constitutionum Imperialium Das ist, Alle deß Heiligen Römischen Reichs Auffgerichte Reichs: und Deputations Abschied by Franz Friedrich von Andlern - 1675 - 1457 pages
Corte diuina, o Palacio celestial by Nicolas Caussin ((S.I.)) - 1675 - 383 pages
Corte diuina, o Palacio celestial by Nicolas Caussin - 1675 - 383 pages
Corte diuina, o Palacio celestial by Nicolas Caussin ((S.I.)) - 1675 - 383 pages
Corte onder-richtingen ende beweegh-redenen voor alle christene ende lydende-zielen - 1675 - 40 pages
Corte onder-richtingen ende beweegh-redenen voor alle christene ende lydende-zielen - 1675 - 40 pages
Costumen ende usantien der stede vryhede ende keure van Eecloo ende prochie van Lembeke - 1675
Cours d'architecture by François Blondel - 1675
Crabro strepens pro Thomasio adversus disputantes Cl. M. Paulum Linsium praesidem et Dn. Joh. Christ. Lobhauerum respondentem exenteratus in epistola amici ad amicum - 1675
Critigue de la critique de la recherche de la verite by Robert Des-Gabets - 1675
Critique de la critique de la recherche de la vérité by Robert Desgabets - 1675 - 216 pages
Critique de la critique de la vérité by Simon Foucher, Du Puis, Lycée Ampère - 1675 - 216 pages
Culpepers Testament oder letzter Wille by Nicholas Culpeper - 1675 - 346 pages
Cultus B. V. Mariae vindicatus by Jerome Henneguier - 1675
Curioser Botanicus oder sonderbares Kräuter-Buch - 1675 - 896 pages
Cyprus by Johannes ¬van Meurs - 1675 - 175 pages
Cérémonies funèbres de toutes les nations, par Jean Muret by Jean Muret - 1675
Cérémonies funèbres de toutes les nations, par Pierre Muret by Pierre Muret - 1675
D. Aurelii Augustini Hippon. Episcopi Libri XIII Confessionum by Aurelius Augustinus, Henricus Sommalius - 1675 - 334 pages
D. Didaci Bolero et Caxal... Tractatus de decoctione debitorun fiscalium...pars prima... by Diego Bolero y Cajal - 1675 - 662 pages
D. Didaci Bolero et Caxal... Tractatus de decoctione debitorun fiscalium...pars prima... by Diego Bolero y Cajal - 1675 - 662 pages
D. Francisci Antonii de Feloaga ... Enchiridion iuris controuersi by Francisco Antonio de Feloaga - 1675 - 406 pages
D. O. M. A. Hadriani a Mynsicht ... Thesaurus et armentarium medico-chymicum ... Cui in fine adjunctum est Testamentum Hadrianum de aureo philosophorum lapide by Adrian von Mynsicht - 1675 - 547 pages
D. Thomae Fieni... Zwölff Bücher von der Wund-Arzney-Kunst oder Chirurgia by Thomas Feyens - 1675 - 310 pages
Dagh-register gehouden int casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India by Netherlands. Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen - 1675
Das fröliche Hertzerfreuliche und Gott-Lob-schallende Halleluja, Welches Bey Christlicher Einweyhung des schönen neu erbaueten Orgelwercks, in dem zuvor Anno 1644. Außgebrandtem und verwüstetem; nunmehr aber... Wieder schön außgebauetem und geziertem Gottes-Hause zu Luckau in der... Nieder-Lausitz, Den 6. Januarii... Anno 1674.... Angestimmet und auffgesetzet hat M. David Grafunder... by David Grafunder - 1675 - 40 pages
Das fröliche Hertzerfreuliche und Gott-Lob-schallende Halleluja, Welches Bey Christlicher Einweyhung des schönen neu erbaueten Orgelwercks, in dem zuvor Anno 1644. außgebrandten und verwüstetem; nunmehr aber ... wieder ... außgebauetem und geziertem Gottes-Hause zu Luckau ... im Marggraffthum Nieder-Lausitz, den 6. Januarii ... Anno 1674. ... angestimmet und auffgesetzet hat M. David Grafunder, Ober-Pfarr und Inspector zu Luckau ... by David Grafunder - 1675 - 40 pages
Das höchst-loblich- und glorwürdigste Ertz-Haus Oesterreich by Johann Andreas Mauersberger - 1675
Das Höchst-Löblich- und Glor-Würdigste Ertz-Haus Oesterreich, Besungen by Johann Andreas Mauersberger - 1675
Das verlezte benezte und wiederergezte Schäflein by Johann Ludwig Faber - 1675 - 32 pages
Das von dem Ungeratenen Sausewind versuchte und verfluchte Kriegs-Leben by Michael Kongehl - 1675 - 24 pages
Das von dem Ungeratenen Sausewind versuchte und verfluchte Kriegs-Leben by Michael Kongehl - 1675 - 24 pages
DD. Hieronymi comes sive lectionarium, Gregorii Antiphonarium sive graduale, ejusdemque, ac Grimoldi et Alcuini Abbatum Sacramentorum libri, Benedictiones praeterea Episcopales, praefationes vetustissimae per anni circulum in Missae sacrificio dici solitae, et tropi in praecipuis anni solennitatibus, continentur (etc.) - 1675 - 615 pages
De ablatione rei alienae in casu necessitatis by Johann Georg Simon, Nicolaus Schmalhorst - 1675 - 46 pages
De aegro agonizante. Diss. inaug. med. - Altdorffii, Meyer (1675). by Theophilus Müller - 1675 - 48 pages
De aeterna beatitudine et huic opposita damnatione, ut et de morte et resurrectione libellus by Petrus Musaeus - 1675 - 110 pages
De Anima by Anton Cottet, Wolfgang Hagn - 1675 - 72 pages
De Anima by Anton Cottet, Wolfgang Hagn - 1675 - 72 pages
De antiquo statu Thuringiae sub indigenis, Francorum, Germaniaeque regibus ut et ducibus, comitibus, marchionibus usque ad ortum landgraviorum by Caspar Sagittarius, Johann Schilter - 1675 - 72 pages
De avocatione causarum. Resp. Christ. Biel by Johann-Volkmar Bechmann, Christianus Biel - 1675
De Baptismo by Johannes Theill - 1675 - 8 pages
De Borghi di Roma ... con la vita di S. Nonnoso ... Discorso by Antonio ¬degli Effetti - 1675
De Buccella instincta, quam comedit judas Proditor by Wilhelmus Klebitius - 1675
De C. Silio Italico, poeta consulari, dissertatio academica by Christoph Cellarius, Damian Blumenröder - 1675 - 16 pages
De C. Silio Italico, poeta consvlari, dissertatio academica by Christoph Cellarius, Damian Blumenröder - 1675 - 16 pages
De cancellario principis by Georg Adam Struve, Johann Christoph ¬von Stein - 1675 - 34 pages
De cancellario principis by Georg Adam Struve, Johann Christoph ¬von Stein - 1675 - 34 pages
De Catarrhis. Diss. inaug. med. - Lugd. Batav. Vidua Joa. Elsevirii 1675 by Gottlieb Becker - 1675
De Causis Diversitatis Linguarum Dissertatio by Ole Borch - 1675 - 29 pages
De causis diversitatis linguarum dissertatio by Olaus Borrich - 1675
De causis obligationum by Joannes van Alphen - 1675
De certo vitae genere mature deligendo by Johannes Theill - 1675 - 8 pages
De Christi resurgentis beneficiis by Johannes Theill - 1675 - 8 pages
De Christianis et Christianismo dissertatio theologica by Johann C. Dürr, Johann Friedrich Heckel - 1675 - 16 pages
De CL Psalme en lofsangen, gebruijkelijk by de Gemeente toe gedaen de onver-anderde Augsburgse Confessie door M. Lutherus by Martin Luther, Willem van Haecht, Johan Haverman - 1675 - 24 pages
De conatu by Felix Spitz, Friedrich Pancratius Keyser - 1675
De conatu; praes. Felii Spitz by Fridericus Paneratius Keyser, Felix Spitz - 1675
De condictione causa data, causa non secuta by Friedrich Wieger, Johann Esaias Rühle - 1675 - 16 pages
De condictione causa data, causa non secuta; resp. Johannes Esaias Rühle by Fridericus Wieger, Johannes Esaias Rühle - 1675
De consecratione principum by Christian Grübel, Johann Nicolaus Reineccius - 1675 - 59 pages
De consecratione principum. Resp. Johanne-Nicolao Reineccius. - Jenae, Joh. Jacob Bauhofer 1675 by Christianus Grübel, Johannes Nicolaus Reineccius - 1675
De consuetudinibus; resp. Bodo Oldecop by Daniel Clasen, Bodo Oldecop - 1675
De contractu aestimatorio; resp. Joh. Frider. Schwalbe by Bartholomaeus Leonhard Schwendendörffer, Johannes Fridericus Schwalbe - 1675
De conventu sagarum in monte Bructerorum, nocte ante Calendas Maii by Johann Müller, Adam Nicolaus Bersmann - 1675 - 16 pages
De Cunradis, Rudolfis, Ferdinandis impp. Romano-Germanicis invictissimis by Johannes Theill - 1675 - 12 pages
De definitione Dei pneumatica ... theses ad amicam disquisitiones by Anton Reiser, Esaias Steudner - 1675 - 14 pages
De definitione Dei pneumatica ... theses ad amicam disquisitiones by Anton Reiser, Esaias Steudner - 1675 - 14 pages
De Differentiis Regnorum by Hermann Conring, Friedrich Nasser - 1675 - 52 pages
De eerste beginselen van een burger-staat by Thomas Hobbes - 1675 - 536 pages
De extrema provocatione ad ... tribunal Jesu Christi ... Von der Fürladung vor Gottes Gericht etc. resp. Joh. Georg. Krull by Adamus Cortrejus, Johann Georg Krull - 1675
De festis Christianorum by Rodolphus Hospinianus - 1675
De festis Iudaeorum et Ethnicorum ... by Rodolphus Hospinianus - 1675
De festis Judaeorum et ethnicorum by Rodolphus Hospinianus - 1675
De festo novi anni schediasma by Johann Friedrich Scharf, J. Hake - 1675
De festo novi anni schediasma by Johann Friedrich Scharf, J. Hake - 1675
De fistula genae terminata ad dentem cariosum; praes. Marcus Mappi by Johannes Casparus Witzel, Marcus Mappus - 1675 - 28 pages
De fonticulis resp. Johanne Struve. - Jenae, Müller 1675 by Johannes Philippus Struve, Rudolphus Wilhelmus Crause - 1675 - 44 pages
De fortuna clarorum belli ducum, sub finem militiae plerumque adversa by Valentin Alberti, Heinrich Cramer - 1675 - 28 pages
De furibus ferarum. Von den Wild-Dieben; resp. Henricus Carolus Lautitz. - Helmestadii, Müller 1675 by Antonius Seidenstikker, Henricus-Carolus Lautitz - 1675
De ghetrouwigheyt van Belgica in alle haer beroerten aen Carolvs den II. coninck van Spagnien haeren wettighen heere [...]. by College O.E.S.A. Gent - 1675 - 4 pages
De Imitatione Christi by Thomas (a Kempis), Jakob Merlo-Horstius - 1675
De Imitatione Christi libri III by Thomas a Kempis - 1675
De Imitatione Christi Libri IIII - 1675 - 522 pages
De Imitatione Christi, libri quatuor by Thomas a Kempis - 1675
De insigni pectoralis Aaronitici by Abraham Calov, Johann Falck - 1675 - 36 pages
De itinere sabbathi exercitatio academica by Michael Walther, Anton Günther Cadow - 1675
De iure arresti by Georg Adam Struve, Christoph Seyffart - 1675 - 48 pages
De iure pertinentiarum by Michael Heinrich Kraut, Christoph E. von der Sachsen - 1675 - 48 pages
De iure pertinentiarum by Michael Heinrich Kraut, Christoph E. von der Sachsen - 1675
De iuribus fluminum publicorum, pontium et pontonum by Kaspar Ziegler, Adam Friedrich von Dölau - 1675 - 36 pages
De iuribus fluminum publicorum, pontium et pontonum by Kaspar Ziegler, Adam Friedrich von Dölau - 1675 - 36 pages
De iurisdictione Ecclesiastica et ciuili Libri IV ... by Frans van den Zype - 1675 - 466 pages
De iurisdictione Ecclesiastica et ciuili Libri IV ... by Frans van den Zype - 1675 - 466 pages
De iustitia hominis circa sua membra by Johann Georg Simon, M. Pauli - 1675 - 109 pages
De juramento purgationis; praes.: Barthol. Leonh. Schwendendörffer by Carl Heinrich Peylschmidt, Bartholomaeus Leonhard Schwendendörffer - 1675
De jure hospitalitatis universo veteriscilicet, novo, publico, privato, voluntario, necessario, gratuito, ac mercenario commentarius juridico-philologico-theoretico-practicus by Giovanni Battista Pacichelli - 1675
De jure imperii Germanici ss. Cæsareæ majestati electoribus principibuśque viris ... methodica tractatio. Nunc denuo ed. cura H. Hahnii - 1675
De juribus fluminum publicorum, pontium et pontonum; resp. Adamus Friedericus a Dölau by Casparus Ziegler, Adamus-Fridericus a Dölau - 1675
De l'art de parler by Bernard Lamy - 1675
De l'Excellence des hommes, contre l'égalité des sexes (par Poullain de La Barre) by François Poullain de La Barre - 1675 - 118 pages
De l'Excellence des hommes, contre l'égalité des sexes (par Poullain de La Barre) by François Poullain de La Barre - 1675 - 118 pages
De la cité de Dieu by Aurelius Augustinus, Pierre Lombert - 1675
De la correction et de la grace by Aurelius Augustinus, Antoine Arnauld - 1675 - 127 pages
De la correction et de la grace by Aurelius Augustinus, Antoine Arnauld - 1675 - 127 pages
De la diferencia entre lo temporal, y eterno. Crisol de desengaños, con la memoria de la eternidad, postrimerias humanas, y principales mysterios diuinos. ... Por el padre Iuan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de Iesus by Juan Eusebio Nieremberg - 1675 - 447 pages
De la institucio, gouern politich y juridich, obseruancies, costums, rentes y obligacions dels oficials de les Ills. fabriques vella dita de Murs e Valls y noua dita del Riu de la insigne, leal y coronada ciu[ta]t de Valen[ci]a by Josep Llop - 1675 - 524 pages
De la institucio, gouern politich y juridich, obseruancies, costums, rentes y obligacions dels oficials de les Ills. fabriques vella dita de Murs e Valls y noua dita del Riu de la insigne, leal y coronada ciu[ta]t de Valen[ci]a by Josep Llop - 1675 - 524 pages
De la Recherche de la Verite - 1675
De La Recherche De La Vérité by Nicolas Malebranche - 1675 - 505 pages
De latrociniis, quae in publicos scriptores, Patres praecipue, solent committere haeretici, dissertatio by Caspar Loescher - 1675
De legitimatione by Joachimus von Dale - 1675
De literis Canonicis Dissertatio by Philippe Le Prieur - 1675
De literis Canonicis Dissertatio by Philippe Le Prieur - 1675
De literis Canonicis Dissertatio by Philippe Le Prieur - 1675
De litium expensis quas victus ob non iustam litigandi causam praestare tenetur by Siegmund Heinrich Hüls - 1675 - 36 pages
De Loco Classico Gen. XLIX.10. [...] Ad Christophorum Arnoldum Virum Clariimum Dissertatio by Johann Christoph Wagenseil - 1675 - 132 pages
De longitudine geographica disp by Michael Walther, St. J. Owen - 1675
De luxuria et avaritia by Johannes Theill - 1675 - 8 pages
De mercatura perfidiae by Johannes Theill - 1675 - 8 pages
De misanthrōpois Consentiente Inclytâ Facultate Philosophica in Academia Lipsiensi by Johann Heinrich Ernesti, Matthäus Werner - 1675 - 24 pages
De missionibus apostolicis sive Tractatus de vtilitate sacrarum missionum, virtutibus, privililegiis, officio et potestate missionariorum. Auctore R.P. Matthia a Cornoa Leodiensi, .. by Matthias : a Corona - 1675 - 588 pages
De Missionibus Apostolicis Tractatus by Matthias (a Corona) - 1675
De moderatione theologica dissertatio octava, eademque ultima by Samuel Pomarius, Georg Andreas Wittkopff - 1675 - 32 pages
De moderatione theologica dissertatio septima by Samuel Pomarius, Johann Falck - 1675 - 32 pages
De moderatione theologica dissertatio septima by Samuel Pomarius, Johann Falck - 1675 - 32 pages
De moderatione theologica dissertatio sexta by Samuel Pomarius, Samuel Hamel - 1675 - 28 pages
De moderatione theologica dissertatio sexta by Samuel Pomarius, Samuel Hamel - 1675 - 28 pages
De moneta ejusdemque jure et mutatione, dissertatio inauguralis nunc denuo publico usibus reddita by Johannes Schwarzkopf - 1675
De moralitate complimentorum [disp.] by Christian Weise, Friedrich Katzsch - 1675
De moralitate complimentorum [disp.] by Christian Weise, Friedrich Katzsch - 1675
De moralitate merae cogitationis [disp.] by Valentin Veltheim, Jakob Ritter - 1675
De morbo castrensi by Paulus Melchior - 1675
De nequitia advocatorum cum iudicio defensivo by Arnold Moriz Holtermann, Franciscus Cliens - 1675 - 152 pages
De nudipedalibus veterum by Caspar Sagittarius, Julius Werner Leidenfrost - 1675 - 48 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13