Xhosa Oral Poetry by Jeff Opland - 1983 - 303 pages
Xhosa Oral Poetry by Jeff Opland - 1983 - 303 pages
Xi you ji by 吴承恩 - 2000 - 3430 pages
Xian xie by Xingru Mi - 1930 - 221 pages
Xingu by Orlando Villas Bôas, Cláudio Villas Bôas - 1974 - 270 pages
Xinjiang min jian gu shi ji by 陳慶浩, Chʻiu-kuei Wang, 王秋桂 - 1989
Xinjiang min jian gu shi ji by 陳慶浩, 王秋桂, Chʻiu-kuei Wang - 1989
Xironga folk-tales by E. J. M. Baumbach, C. T. D. Marivate - 1973 - 197 pages